17.02.2021

Obavijest o održavanju 22. sjednice Upravnog vijeća

U četvrtak 18. veljače 2021. godine s početkom u 13,00 sati održat će se 22. sjednica Upravnog vijeća

 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

 

O b a v i j e s t

 

 

da će se u četvrtak 18. veljače 2021. godine s početkom u 13,00 sati održati 22. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

 

D n e v n i   r e d

 

1.     Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća

2.     Financijsko izvješće MMSU-a za 2020. godinu

3.     Izvješće o izvršenju programa rada i razvitka MMSU-a za 2020. godinu (programsko izvješće s financijskom razradom)

4.     Prijedlog za izlučenje neinventarizirane građe

5.     Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici može prisustvovati najviše jedna zainteresirana osoba koja se treba prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 18. veljače 2021. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr