22.12.2020

Obavijest o održavanju 21. sjednice Upravnog vijeća

U srijedu 23. prosinca 2020. godine s početkom u 14,30 sati održat će se 21. sjednica Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

 

O b a v i j e s t

 

da će se u srijedu 23. prosinca 2020. godine s početkom u 14,30 sati održati 21. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 

     1. Verifikacija zapisnika s 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća
     2. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu
     3. Program rada i razvitka MMSU-a s financijskim planom za 2021. godinu (uz projekciju za 2022. i 2023. godinu)
     4. Izmjene Odluke o imenovanju povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja

 

Zbog trenutačne epidemiološke situacije u zemlji, uzimajući u obzir odluke Stožera civilne zaštite RH, 21. sjednica Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održat će se elektronskim putem.