11.09.2020

Obavijest o održavanju 17. sjednice Upravnog vijeća

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

 

O b a v i j e s t

 

 

da će se u četvrtak 17. rujna 2020. godine s početkom u 15,00 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 17. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

 

D n e v n i   r e d

 

1.   Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća
2.   Ovlaštenje za sklapanje ugovora o izradi bravarije za potrebe postava izložbe Balthazargrad
3.   Ovlaštenje za nabavu usluge tiska naljepnica, folija i cerada u svrhu realizacije postava izložbe Balthazargrad
4.   Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše dvije zainteresirane osobe.

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 17. rujna 2020. godine do 11,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr