rezultati za tag: Marijan Molnar (2 rezultata)

Tijelo u prvom licu – Propitivanje jezika i sustava umjetnosti u sedamdesetima

Izložbena dionica s radovima iz 70-ih godina obuhvaća širok spektar umjetničkih strujanja, poput analitičke, konceptualne, procesualne i peformativne prakse.
23. 05. 2018

Marijan Molnar, Das Kapital / Die Kunst

Izložba Marijana Molnara sastoji se od tri dijela – videodokumentacije performansa Marx – Bakunjin iz 1980., ambijentalne instalacije koja je kontekst dvadesetminutnog performansa Das Kapital/Die Kunst te performansa Ljubljeni Marx koji postaje happeningom (prva izvedba u osječkom Kazamatu 2016. fotografski je dokumentirana).

20. 03. 2018