rezultati za tag: Davor Konjikušić (1 rezultat)

Davor Konjikušić, Petra Mrša, Darija Žmak Kunić – Bilježenje sjećanja

Nedavni događaji vezani uz izložbeni program Kastafskog kulturnog leta dokazali su još jednom da umjetnost ima moć u zaposjedanju diskursa koji se ne referiraju jedino i samo na domenu iz koje ona proizlazi, već puno šire.

01. 03. 2018