rezultati za tag: Darija Žmak Kunić (2 rezultata)

Izvolite ispraznite svoje džepove

Umjetnici: Gildo Bavčević, Tomislav Brajnović, Kristina Benjocki, Jasmina Cibic, Matthew Cornford & David Cross, Christian Jankowski, Mirna Kutleša, Udruga KVART – Boris Šitum, Milan Brkić, Rino Efendić; Siniša Labrović, Gabriel Lester, Ola Pehrson, Lukáš Jasanský & Martin Polák, Hans Richter, Nika Rukavina, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Kristian Kožul & Damir Žižić, Darija Žmak Kunić
Umjetnici iz zbirki MMSU: Petar Brajnović, Leo Junek, Željko Kipke, Joseph Leard, Holger Pohl

 

28. 03. 2018

Davor Konjikušić, Petra Mrša, Darija Žmak Kunić – Bilježenje sjećanja

Nedavni događaji vezani uz izložbeni program Kastafskog kulturnog leta dokazali su još jednom da umjetnost ima moć u zaposjedanju diskursa koji se ne referiraju jedino i samo na domenu iz koje ona proizlazi, već puno šire.

01. 03. 2018