rezultati za tag: Antun Maračić (1 rezultat)

Antun Maračić, Na duge staze

Izložba Na duge staze uključuje radove koji su koncipirani kao dugoročni ili su spontano nastajali duže vrijeme. Štoviše, vrijeme se u njima često ističe, bilo kao latentna bilo kao eksplicitna tema i sadržaj što je vidljivo i iz naslova nekih od radova, primjerice: Slika u sedam dana, Svibanj 1977. -. studeni 1979., Vlakom od Novske do Banove Jaruge kroz četiri godišnja doba, San i vrijeme

21. 03. 2018