Spomenici kulture u turističkom oglašavanju

18.5.–7.6.2009., Mali Salon

Međunarodni dan muzeja riječki Muzej moderne i suvremene umjetnosti ove godine obilježava izložbom plakata iz muzejske zbirke pod nazivom Spomenici kulture u turističkom oglašavanju.

Izložbom se propituje plakat unutar danas iznimno moćne industrije oglašavanja i to u segmentu oglašavanja turističkih odredišta i sadržaja, na kojem je nositelj poruke fotografija materijalnog ili nematerijalnog kulturnog dobra –  prati ga u njegovu hodu kao promotora pokretanja zanimanja za turistička odredišta koja svoju ponudu temelje na kulturnom meniju osmišljenom u suradnji s ustanovama u kulturi i turističkim zajednicama. Naručitelj plakata u pravilu je Turistička zajednica Hrvatske i regionalne turističke zajednice. Nakon izlaska iz tiska, plakat, na žalost, ne inkarnira u prepoznatljivog nositelja poruke jer ostaje izvan promotivnih programa koji su višeznačni i za naručitelja plakata, turističke zajednice, i za autore koji ga potpisuju.

Plakati koji su uvršteni u izložbu su nastali 1994/1995, godine a naručila ih je Hrvatska turistička zajednica, po odluci Vlade Republike Hrvatske s ciljem prikupljanja gradiva za izradu turističke brošure Mala zemlja za veliki odmor i 1000 otoka hrvatskog Jadrana. Tada nastaje serija od 59 plakata od kojih je na  39   korištena fotografija Ive Pervana, a na ostalima su korištene fotografije Damira Fabijanić, Ivana Zubovića i drugih.   Dizajn potpisuje Mihajlo Arsovski.
Svaki fotografski  predložak na plakatu je vrhunska fotografija koja funkcionira kao samostalan izložak, tako da je i autor plakata maksimalno zadržao autonomnost fotografije unutar drugog medija. Minimalistički i  nenametljivo u gornjem desnom ili srednjem desnom segmentu postavlja mali crveni pravokutnik u   koji upisuje bijelim slovima riječ Croatia, a uz lijevi ili desni rub smješta  naziv mjesta i to u dijelu u kojem najmanje konkurira fotografskom predlošku.
Turistička ponuda Primorsko – .goranske županije, u plakatnoj produkciji  svoje  destinacije oglašava sadržajima koji su oslonjeni na sadržaje iz oblasti kulture, ali ih  je moguće vidjeti u turističkim agencijama i sličnim ambijentima tako da se smanjuje mogućnost   da postanu potporna/prijelomna informacija u  odabiru turističke destinacije. U ustanovama u kulturi, posebno u zbirkama muzeja u Primorsko-goranskoj županiji postoje predmeti, sadržaji i programi koji se ili čuvaju ili ih ustanove/muzeji priređuju, ali  zbog nesinkronosti, ponekad sporosti u komunikaciji između muzeja i turističkih agencija, ostaju izvan interesa onih kojima su namijenjeni.

Događanja uz program u Malom salonu

18 05. 2009.

JASTUK DOBRODOŠLICE

Temeljna ideja ovog programa sadržana je u želji da članovi grupe W- atelier ( dječja likovna grupa uzrasta od 7 do 12 godina ) sa voditeljicom Izabelom Peculić i dvjema suradnicama – likovnom umjetnicom i prof. likovne kulture Mladenkom Staničić i likovnom umjetnicom Silvijom Đolongom svojom aktivnošću angažiraju publiku i prolaznike te na taj način afirmiraju Međunarodni dan muzeja i zadanu ovogodišnju temu.

Etape likovnog postupka i umjetničke akcije:

  1. Priprema boje ( tempera namijenjena nanošenju rukama – Multi paint ), razvijanje 12 boja u odgovarajućim posudama. Tri osnovne boje crvena, žuta i plava u izvedene, kontrast svijetlog i tamnog- crno i bijelo- akromatske tonske ljestvice. Pedagoški zadatak se sastoji u edukaciji te užitku kontakta sa bojom.
  2. Nanošenje boje direktnim dodirom ruke u tehnici otiskivanja ima potrebu da iskaže neposredni dodir promatrača i sudionika sa institucijom muzeja. Ruke kao simbol i jastuk kao objekt u kombinaciji  pojmova imaju funkciju iskazivanja neposrednosti u kontaktu (što u odnosu publika – muzej) te u širem smislu kao referiranja na temu – muzej i turizm. Gesta dobrodošlice kao iskaza u otvorenosti te spremnosti dobrog domaćina prezentatora kulturne baštine.
  3. Oblikovanje – izrezivanje otisaka te njihovo komponiranje u zadani oblik kruga- oblik jastuka kao savršenog formata.
  4. Smisao ove akcije je sadržan u svrsi kao rezultatu aktivnosti- stvaranje proizvoda /objekta koji će biti trajno smješten u prostor muzeja sa ulogom korištenja te podsjetnikom na obilježavanje Dana muzeja 2009. – željom da uvijek iznova zrači dobrodošlicom.
  5. Realizacija jastuka- objekta izvest će se tehnikom foto-printa na odgovarajućoj podlozi te ušivanje na spužvasti oblik.
  6. Prezentacija gotovih radova izvršit će se u galerijskom prostoru. Tri kruga, tri jastuka dobrodošlice – instalacija u prostoru. Prvi – plavo, zeleno, ljubičasto kao asocijacija na vodu. Drugi – crveno, narančasto, žuto akcent na emociji. Treći crno – bijelo kao simbola vrijednosti –akromatske tonske ljestvice. Tri riječi ( voda, emocija i vrijednost ) kao sinonima i promotora muzej – turizam.

POŠTARSKA BAJKA

Poštarska bajka je koncipirana kao program koji se temelji na uspostavljanju komunikacije muzejskim proizvodom – razglednice i dječjih slikovnih zapisa koji će se distribuirati na adrese u zemlji i inozemstvu s očekivanjem povratne informacije.
Likovna akcija pronalazi smisao u povezivanju četiri sudionika pod uzrečicom – šalji dalje.
Tehnika rada – otiskivanje prsta ( kao iskaza osobnosti ), te intervencija crtežom koji otisak pretvara u autoportret – zadatak vlastito predstavljanje.
Sa željom da se povežemo s nekim nama nepoznatim ali aktivnim u likovnom izražavanju – polaznicima i voditeljima likovnih grupa. Tako tiskanice ANTI-MUZEJ V.D..T, zbirka slučajno  pronađenih predmeta – tako i ova akcija ima funkciju slučajno sastavljanje lanca – poštarska bajkovitost. Smisao se sam po sebi nameće: – iščekivanje da će se lanac zatvoriti i vratiti na ishodište. Nadom da će likovna akcija biti prihvaćena  te da će u nekoj drugoj prilici doći do susreta sudionika likovne igre. Inicijatori – polaznici  lik. radionice W-atelier i voditeljica  I. Peculić.

Autorica izložbe: Ljubica Dujmović Kosovac

Voditeljica programa i autorica programa Veliko u velikom – muzejima na dar : Izabela Peculić  sa suradnicama Mladenka Staničić i Silvija Đolonga

Suradnica na programu: Tamara Medač Medija