Spajalica – serija umjetničkih intervencija u javnom prostoru

3.5.–19.5.2013., zona MMSU

Česti komentari o nevidljivosti i zavučenosti muzejske zone, potakli su nas na projekt koji bi markirao prisutnost MMSU-a u njegovom susjedstvu, a ujedno propitao vidljivost suvremene umjetnosti u javnom prostoru.

Kao opću temu projekta, prostor dotičemo u više segmenata, zahvaćajući prostore koji fizički pripadaju Muzeju kao i one koji službeno ne spadaju u njegov izlagački djelokrug. Zatječemo se u javnom prostoru u namjeri da ćemo tu susresti druge ljude – susjede, prolaznike, neznance.
Odijelivši prostor na unutarnji i vanjski, naznačili smo mjesta koja posjećujemo sporadično s namjerom te ono otvoreno šetaču bez određena cilja. Uključujemo se u stihijsku komunikaciju na gradskom asfaltu, kroz desetodnevnu seriju intervencija, performansa, predavanja i razgovora, planiranih i neočekivanih susreta u susjedstvu Muzeja. Oslanjajući se na model spajalice, kroz povezivanje utopijskih i praktičnih scenarija, pokušavamo prepoznati fizičke i simboličke distance između pojedinaca, pojedinaca i institucija, te potaknuti procese povezivanja i uzajamnosti.
Putem javnog natječaja i poziva, okupljeno je dvadesetak umjetnika, kustosa i ostalih aktera u kulturi, čiji prijedlozi odstupaju od tradicionalnih komemorativnih pristupa i permanentnih skulpturalnih rješenja ustaljenih u javnom prostoru. Radovi zagovaraju dostupnost, jednostavnost i pristupačnost.
Nailazimo na razračunavanje s etiketama, statusnim simbolima i identifikacijama koje se prihvaćaju  ‘zdravo za gotovo’; na alternativne mape kretanja u prostoru, zaokrete u čitanju njegove strukture i namjene. Također na specifične riječke teme čije lokalno težište služi kao osmatračnica šire društveno-ekonomske situacije. Ključni su pojmovi – igra, kolektivne prakse, društveni angažman,  – kao mogućnosti istupa iz statusa quo društvene zakočenosti i nestajanja javnog prostora, o kojima će se razgovarati u dvodnevnim razgovorima u Malom salonu. Nasuprot sve jačoj privatizaciji i povlačenju prostora društvenosti, projekt zapitkuje, kako prostor možemo koristiti, misliti, osjećati, na način da su socijalne komponente i polazište i cilj.

 

 

With the support of the Culture Programme of the European Union