Rijeka foto festival 2011.

20.6.–9.8.2011., Gradska vijećnica Grada Rijeke, MMSU, Mali Salon

16. lipnja –  9. kolovoza, Muzej moderne i suvremene umjetnosti – Razgovori o prirodi – Chrystel Lebas i Sofija Silvia; otvorenje izložbe 16. lipnja u 20 sati.

 

17. lipanj – 30. srpnja, Mali salon – Tension Field , otvorenje izložbe i predstavljanje kataloga, 17. lipnja u 20 sati

17. i 18. lipnja, Gradska vijećnica Grada Rijeke od 10 – 19 – FOTO FORUM; teme: pejzažna fotografija, razvoj fotografije od osamdesetih do danas u prostoru srednje i jugoistočne Europe.

Program

17. lipnja 2011.
10:45 Prijava
11:00 Uvod, Sabina Salamon, kustosica MMSU, Rijeka
11:15 Liz Wells, kustosica, Land/Water and the Visual Arts, Sveučilište Plymouth
12:00 Alexandra Lazar, kustosica, znanstvena suradnica, Courtauld Institute of Art, London
12:45 Ručak
14:00 Đuro Huber, profesor na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu
14:30 Sandro Dujmović, biolog, Stručni voditelj Nacionalnog parka Brijuni
15:00 Chrystel Lebas i SofijaSilvia
15:45 Pauza
16:00 Diskusija
17:00 – 18:30 Prijam portfelja i konzultacije (Liz Wells)

18. lipnja 2011.
10:00 Posjeta izložbi Ervina Debeuca, vodstvo Sabrina Žigo, Muzej Grada Rijeke
11:00 Prijava
11:15 Uvod, Sabina Salamon (kustosica, MMSU Rijeka)
11:30 Svetlana Mladenov, Sanja Kojić-Mladenov, kustosice, Muzej suvremene umjetnosti, Novi Sad
12:30 Miljenko Smokvina, fotograf, Rijeka
13:00 Aleksander Bassin, slobodni kustos, Ljubljana
13:30 Ručak
14:30 Gerhard Gross, kustos, Kunstvermittlung Steiermark, CCN Graz
15:00 Sabrina Žigo, kustosica, Muzej grada Rijeke
15:30 Ranko Dokmanović, fotograf, Rijeka
16:00 Pauza
16:15 Zoran Petrovski, kustos, Muzej suvremene umjetnosti Skopje
16:45 Erika Petrić, umjetnica, voditeljica odnosa s javnošću, Akademija za primijenjenu fotografiju, Graz
17:15 Dejan Sluga , povjesničar umjetnosti, Gallery Photon, Ljubljana
17:45 Diskusija

Moderator: Sabina Salamon

Kotizacija za sudjelovanje na Foto Forumu iznosi 50 kn za oba dana. (sudjelovanje na jednom danu – 30 kn). Za studente besplatno. Prijave za sudjelovanje slati na adresu mmsu@mmsu.hr.

Informacije na telefon: 051 49 26 17, 49 26 18. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu te kontakt.

3. kolovoza – 31. kolovoza, Mali salon, Marcus Doyle, Noćna sjećanja, fotografije iz industrijske povijesti Rijeke

Partner: Muzej grada Rijeke

Pokrovitelj: Grad Rijeka

Medijski pokrovitelj: Novi list

Rijeka Foto Festival je organiziran uz podršku:

       

Lokacije: Gradska vijećnica Grada Rijeke, MMSU, Mali Salon