Osječka grafička scena

12.2.–2.3.2008., Mali salon

U Malom salonu u Rijeci bit će predstavljena Osječka grafička scena po izboru Jasminke Najcer Sabljak, kustosice Galerije likovnih umjetnosti, Osijek. Riječ je o grafičarima koji rade i djeluju u Osijeku, a zajednička im je osobina izuzetna kreativnost i inovativnost u radu sa grafičkim medijem kojeg kombiniraju sa slikarskim, crtačkim i fotografskim medijem.

 

Osječku grafičku scenu predstavit će mladi umjetnici:
Mario Čaušić, Jelena Kovačević, Ines Matijević, Sabina Ostojić, Domagoj Sušac.
Izložba Osječka grafička scena dio je programa razmjene izložbi u sklopu kojeg je MMSU prošle godine u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku s uspjehom predstavio mlade Riječke grafičarke.

Na nivou umjetničkog jezika nije do sada u Osijeku postojala homogena grafička scena iz koje bi iznikli zajednički izložbeni projekti, u kojima bi akcijama povezivali lokalne i nelokalne grafičke momente, te koja bi edukativno djelovala na mlađe naraštaje. No unazad nekoliko godina, prisutnošću i djelovanjem mladih grafičara, osnivanjem Umjetničke akademije s grafičkim odsjekom i osposobljavanjem grafičke radionice HDLU-a, Osijek dobiva prvi put mogućnost, potencijal i impuls za recepciju grafike kao tehnički zahtjevnog, sve prisutnijeg medija.

Cilj je ove izložbe pokazati osječki grafički trenutak, sliku stanja grafičkih dostignuća i transformacije grafičkog medija u sredini koja je na periferiji grafičkog zbivanja samo lokusom, ali koja ima potencijal prisutan na nacionalnom, i širem, grafičkom polju.
(iz predgovora kataloga Jasminka Najcer Sabljak)

Organizacija MMSU u suradnji s Galerijom likovnih umjetnosti, Osijek
Otvorenje: 12. 02. 2008. u 19 sati