Riskiraj promjenu: online promocija Čitanke!

27.3.2020. u 00h

Predstavljamo knjigu-čitanku Between mobility control and social transformation (Između kontrole kretanja i društvenih promjena) u izdanju Muzeja moderne i suvremene umjetnosti!

Čitanka je u ožujku 2020. objavljena kao epilog četverogodišnjeg umjetničko-interdisciplinarnog  projekta Riskiraj promjenu s fokusom na migracijama.

Na 336 stranica i u desetak tekstova pisanih na engleskom jeziku, iz područja antropologije, socijalne psihologije te umjetničkih i kustoskih praksi, knjiga-čitanka donosi teme o pokretljivosti u 21. stoljeću. Podijeljena je u tri poglavlja znakovitih naslova: Stranac, izbjeglica, građanin, turist – Europa kao prostor negostoljubivosti, zatim Stranputicama multikulturalizma do prostornog odvajanja – klaustrofobija suvremenih gradova te Pripada li Balkan Europi? – pitanje političke i socijalne integracije na rubovima Europe. Okuplja teoretičare i praktičare različitih profila, mahom sudionike izložbi i simpozija održanih u sklopu projekta.

Tekstovi Željka Senkovića, Ksenije Orelj i Sabine Salamon, C. J. Stephens, Marijane Hameršak i Ive Pleše objedinjeni prvim poglavljem Stranac, izbjeglica, građanin, turist – Europa kao prostor negostoljubivosti osvrću se na razdiobu ‘ja – drugi’, analizirajući zaoštrene odnose spram drugog koji se manifestiraju kroz pojačane sustave kontrole, isključivanja i odbacivanja. Bave se figurom stranca, izbjeglice – (ne)građanina – u razdoblju obilježenom desnim pomakom i obratom europskih liberalnih ideala prema bezobzirnom pragmatizmu.

Drugo poglavlje naslovljeno Stranputicama multikulturalizma do prostornog odvajanja – klaustrofobija suvremenih gradova, započinje istraživanjem (Rijeka kao multikulturalni grad) Barbare Matejčić i Drage Župarića – Iljića, a donosi i tekstove Irene Bekić i Duge Mavrinac te Igora Petričevića. Kroz istraživačke studije i analizu suvremenih umjetničkih praksi, tekstovi u ovom poglavlju opisuju svakodnevne zamke u priznavanju drugog, zakrabuljene u administrativnu-pravnu, socijalnu, kulturalnu i psihološku frazeologiju.

Zaključno je poglavlje čitanke Pripada li Balkan Europi? – pitanje političke i socijalne integracije na rubovima Europe. Tekstovi Dragana Markovine, Manuele Bojadžijev i Sabine Salamon odražavaju pogranična iskustva balkanskog i mediteranskog svijeta označenog širim nacionalističkim podjelama čija je ekonomska pozadina često prikrivena. U kontekstu poraza ideje stvaranja nadnacionalne zajednice, tekstovi istražuju alternative rastućoj ksenofobiji i socijalnoj diskriminaciji te zamišljaju ujedinjeni front koji bi umjesto kulturalnih afirmirao univerzalna građanska prava, uz bok socijalnim i ekonomskim pravima. Upravo tako operira i projekt Riskiraj promjenu, objedinjujući i afirmirajući umjetničke prakse koje se odmiču od službenih registara povijesti i umjesto “objektivnih” istina favoriziraju suosjećanje i solidarne akcije kao mjerodavne katalizatore promjene i bijega iz klaustrofobije današnje društvenosti.

Čitanka se vezuje i uz tematske koncepcije izložbi koje su u sklopu projekta Riskiraj promjenu održane u riječkom MMSU-u a čije su teme sezale od anatomije privremenih migracija („Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija“, 2016.), preko problema prisilnih migracija i nesnalaženja u vremenu poremećene sigurnosti („Crne krabulje“, 2017.), bijega kao pokušaja opstruiranja kontrole kretanja („Bijeg“, 2018.), do pitanja o oblikovanju predodžbi o strancu i drugom („Mi nismo kao oni“, 2019.). Ovaj je dio knjige popraćen bogatom fotodokumentacijom; slikovnim prilozima umjetničkih radova i kulturno-povijesnog materijala.

***

Riskiraj promjenu umjetničko-interdisciplinarni je četverogodišnji projekt koji je poduprla Europska unija, a na kojem partnerski surađuju Udruga za kulturu i edukaciju ACE Kibla iz Maribora, riječki Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Centar za kulturu novih medija iz Rige, ustanova za digitalnu umjetnost i kulturu ZINC iz Marseillesa, Nacionalno i kapodistrijsko sveučilište u Ateni, Agencija za razmjenu suvremene umjetnosti ACAX iz Budimpešte, Fondacija za promociju socijalne inkluzije s Malte i X-OP iz Maribora. Projekt se kroz brojne internacionalne izložbene, rezidencijalne, diskurzivne, radioničke i izdavačke aktivnosti bavio temama iz spektra kulturalne studije o (ne)gostoljubivosti današnje Europe i umjetničke satire društvenog krajolika čije su glavne karakteristike mit o superiornosti, imperijalna povijest, obuzetost čistoćom i kontrolom te strah pred drugim i nepoznatim.

Čitanka je u cjelosti dostupna za čitanje na Issuu.com