To mi miriše na prevaru

1.9.2016. u 00h

Reinterpretacija predmeta čija je prvobitna namjena utilitarnog karaktera te njegovo smještanje u novi kontekst, što je rezultiralo preinakom u umjetnički predmet, tematizira se izložbom To mi miriše na prevaru koja govori u prilog širini imaginacije i kreativnosti izloženih autora, a u pojedinim slučajevima i o njihovoj avangardnosti.
Materijali kojima se odabrani umjetnici koriste predstavljaju tragove ljudskog postojanja. Bez obzira na to radi li se o industrijski proizvedenom ili ručno izrađenom predmetu, ili pak o dijelu neke cjeline ili otpadnom materijalu, svi oni imaju isti nazivnik: njihova uporabna uloga više nije važna – ustupila je mjesto likovnoj funkciji predmeta, a sadržajna komponenta materijala izgubila se u vizualno estetiziranim kompozicijama. Radovi su zamišljeni i realizirani na način da je ružnoća upotrijebljenog i odbačenog predmeta negirana, nestala je u slikama, skulpturama i objektima izrazite vizualne ljepote.
Svaki od izloženih radova otkriva čudesan svijet detalja, mikrokozmos različitih vrsta upotrijebljenog materijala. Pristupi su različiti: katkad autori koriste cjelovite ready made objekte u koje ni na koji način ne interveniraju, već ih kao takve upotrebljavaju i njima grade kompoziciju (Bahorić, Banić, Grčko, Kumbatović, Dodig Trokut) ili pak uzimaju njihove dijelove, redizajniraju ih, slažu i stavljaju u novi vizualni kontekst (Kalina, Grčko, Štimac).
Na izložbi je većim brojem radova predstavljen autor čije su posljednje desetljeće umjetničkog stvaranja obilježili kolaži, slike-objekti i trodimenzionalni predmeti izrađeni od upotrijebljenog i odbačenog materijala. Radi se o riječkom grafičaru, crtaču i slikaru Slavku Grčku i njegovom ciklusu koji tematizira reciklirani otpad. Potrošačko društvo, konzumerizam i neumjerena potreba za rastrošnošću nude neiscrpnu količinu sadržaja koji potiče njegov kreativni impuls. Radove iz ovog ciklusa možemo, prema oblikovnom i semantičkom pristupu, interpretirati i kao minijaturne replike nusprodukata konzumerizma. Sačinjeni su od industrijski proizvedenih predmeta različite kakvoće i sadržaja, od limenki Coca Cole, omota žvakaćih guma, čepova boca, najlonskih paketića za papirnate rupčiće, kartonske ambalaže i spužvica za pranje posuđa, do raznoraznih nedefiniranih i teško raspoznatljivih oblika uporabnih predmeta koji su svoju osnovnu funkciju izvršili i spremni su za bacanje. Autor s velikom minucioznošću od odbačenih predmeta slaže umjetničke radove, a u načinu građenja kompozicije pronađenih predmeta leži ljepota njegovih djela.
Radovi različitog sadržaja i likovne kvalitete, figurativne kompozicije u kojima prepoznajemo predmetni svijet i apstraktna rješenja koja opstoje u svojim vizualnim rješenjima, nameću nam pitanje Miriši li to na prevaru? ili su doista upotrijebljeni predmeti pretvoreni u radove iznimne umjetničke kakvoće.

 

Vilma Bartolić

1. 9. – 12. 10. 2016., Galerija Zvonimir, Baška