Medijska arheologija

26.10.2018. u 19h, MMSU

SKD Prosvjeta – Pododbor Rijeka i MMSU vas pozivaju na Dane srpske kulture u Rijeci.

 

Medijska arheologija je dugoročni istraživački i programski projekt, koji je iniciran u Arhivu alternativnog filma i videa u Domu kulture “Studentski grad” u Beogradu i započeo programsku aktivnost u okviru Akademskog filmskog centra listopadu 2006. godine. Baveći se medijskim formama kao simptomima socijalnih fenomena prezentirao je ova istraživanja u dinamičnom programskom modelu diskusije, uz sudjelovanje i prijedloge publike, što se pokazalo kao pravi model komunikacije s generacijom koja nije imala prilike promatrati nastanak i razvoj nekih aktualnih i transformaciju nekadašnjih medijskih fenomena.
Metoda rada tima Medijska arheologija zasniva se na prepoznavanju dominantnih i grupiranju srodnih medijskih formi, stvaranju novog niza medijskih fragmenata koji, za razliku od dekontekstualiziranog niza emitiranja, omogućava bolji uvid u produkcijske i komunikacijske mehanizme i kontinuitet pojedinačne medijske forme ili medijskih formacija. U ovome se sadrži i jedina analogija sa uobičajenim značenjem pojma medijska arheologija u studijama medija – mi samu medijsku formu promatramo kao medijski aparat.
Jedan od ciljeva ovog projekta je istraživanje novih mogućnosti arhivske prakse i interface arhiva, prije svega njegovog performativnog potencijala i arhiva kao kulturne forme.

Medijska arheologija: EPP u SFRJ
Što nam govore blokovi reklama iz 1980ih? Ako usporedimo pojedinačne reklame, dobivamo velike kontraste u produkciji; gledajući ih montirane u blok kako je emitiran u programu jugoslavenskih televizija imamo panoramu ekonomije SFRJ, ali i čitav niz estetskih, društvenih i kulturalnih instrumenata koje danas teško možemo zamisliti u programu ove vrste. Međutim, naći ćemo i izvore vrlo jakih kontinuiteta…

Predstavljaju: Jovan Bačkulja, Ivica Đorđević, Aleksandra Sekulić.