Boris Oicherman, Reflected City

15.5.–19.5.2013., različite lokacije

Praksa Borisa Oichermanna (http://www.oicherman.com/boris) nastaje u direktnom doticaju sa zatečenim okruženjem. Prostor ga zanima na onoj osnovnoj, emocionalnoj i osjetilnoj razini, onakav kakav jest u svakodnevnom opticaju, pa i ako se intervencija koju izvodi ne uviđa kao umjetnička. Reflected City se zbiva u pokretu, kao mobilna projekcija koja putuje gradskim središtem; na način da su kamera i projektor postavljeni na kamionet te gotovo paralelno dok kamera ‘hvata’ gradski krajolik, projektor odražava snimljeno natrag u okruženje.

https://www.youtube.com/embed/3iWXuKdsBw8

Video: Marta Ožanić

 

Fotografije: Boris Oicherman, Reflected City, mobilna intervencija

 

 

 

mobilna intervencija, različite lokacije oko Muzeja u 21 h


Tagovi