(BEZ) VEZE – 19. muzejska edukativna akcija povodom Međunarodnog dana muzeja

18.4.–18.5.2014., MMSU

Edukativni program GROMAČE 7. 5. – 22. 6. 2014. Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

Edukativnim programom GROMAČE, osmišljenim za samostalnu izložbu Otona Glihe, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci vezuje se za 19. muzejsku edukativnu akciju (BEZ)VEZE, organiziranu  povodom Međunarodnog dana muzeja

Edukativni program GROMAČE zamišljen je kao samostalno i grupno istraživanje izložene građe, potpomognuto radnim listovima s pitanjima i uputama za kretanje izložbenim prostorom. Odgovori će biti zapisivani  i/ili usmeno prenošeni vezom uspostavljenom ‘telefonom na žicu’ koji se izrađuju na samoj izložbi.
Istraživanje će biti usmjereno na veze Glihinoga slikarstva i krajolika otoka Krka, veze Glihinih slika i javnih prostora, te na sam krajolik i povezanost gromača sa svakodnevnim životom otoka.

U sklopu edukativnog programa bit će prikazivan i dokumentarni film  Od kamena kruna autorica Danice Bjelajac i  Dr. Danice Aćimović, koji je nastao u suradnji s udrugom Idem i ja, Centar za zdravo odrastanje u Malom Lošinju, kao dio projekta Suhozidi su vrijedna baština. Film u trajanju od 27 min.  snimljen je na cresko-Lošinjskom području.

Cilj edukativnog programa je upoznavanje i doživljaj Glihine umjetnosti te razvijanje svijesti o vrijednosti i potrebi čuvanja graditeljske baštine nastale preventivno zaštićenom tradicionalnom narodnom tehnikom suhozida, slaganjem kamena na kamen bez vezivnoga sredstva.

Program je namijenjen djeci od 6 do 12 godina koja posjećuju izložbu organizirano u grupama, obiteljskim posjetima ili pojedinačnim mladim posjetiteljima. Moguće ga je prilagoditi i učenicima starijeg uzrasta.

 

Vodstva za grupne posjete učenika uz najavu, tel. 492 615, e-mail: milica.dilas@mmsu.hr

Voditeljica programa Milica Đilas, viša muzejska pedagoginja.