BADco. – Strgane izvedbe

4.9.–6.9.2014., MMSU

Već postaje tradicijom da BADco. svoju novu sezonu počinje u Rijeci. Tako i sezonu 2014/15. započinjemo trećom instalacijom izložbe Strgane izvedbe te izvedbom predstave Fleshdance” u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.

Otvorenje izložbe je  4. 9. 2014. u 20.00, izvedba integralne predstave “Fleshdance” je u petak, 5. 9. 2014., a posljednji, treći dan izložbe umjetnici će voditi posjetitelje kroz izložbu uz fragmente žive izvedbe u vremenu od 11.00 do 13.00 sati.

Izložba Strgane izvedbe treća je po redu instalacija “eksplodiranog prikaza” predstave Fleshdance. Prva se dogodila u Galeriji Nova (WHW) u Zagrebu, druga u Galeriji starih i novih majstora (Dani suvremenog plesa) u Varaždinu, a posljednja, četvrta, planirana je za kraj godine u Galeriji Multimedijalnog kulturnog centra (MKC – Dom mladih), Split.

Izložba Strgane izvedbe pisanje je “sa strane” naše primarne umjetničke proizvodnje i nosi ime vlastitog procesa nastajanja; valjalo je strgati izvedbu u niz bilježaka, dojmova, iskustava, opažaja ne bi li je se moglo vidjeti ponovno ne kroz interpretaciju značenja koja proizvodi, nego kroz način na koji radi, susrete koji su se mogli dogoditi i njezinu malu moć da nešto i ustanovi.Relativno brzi ritam proizvodnje predstava, upućenost umjetnika prvenstveno na budući život  i distribuciju novih djela, susljedno tome i kronični nedostatak vremena za sagledavanje minulog rada i javnih tragova tog rada provociraju potrebu za osvtranjem, za usporavanjem, za prekidom kao umjetničkom gestom koja, zauzvrat, omogućuje stvaranje uvjeta za nove početke. Ova instalacija jedno je takvo povlačenje kočnice sa željom: Ponovno razmisliti o nečemu. Vidjeti kako radi. Čuti zvuk prekida.
Predstava koju smo podvrgli tom analitičkom procesu je “Fleshdance” (2004.), nastala kao problemsko istraživanje slikarskih triptiha Francisa Bacona.

Instalacija je realizirana u suradnji izvedbenog kolektiva BADco. sa snimateljem Ivanom Slipčevićem – Slipkeom, montažerom Bojanom Perićem i likovnim umjetnikom Igorom Pauškom. Autori tekstova proizašlih iz procesa analize su Goran Sergej Pristaš i Zrinka Užbinec, a u instalaciji se još koriste i fragmenti iz tekstova Marcela Prousta, Samuela Becketta i J. G. Ballarda. Glazba, kostimi i video korišteni u instalaciji pripadaju originalnoj predstavi.
U postavu se koristi ALVES, sustav za algoritamsku montažu video materijala uživo, autora Daniela Turinga. Video skripte (ALVES): Tomislav Medak. Stručni suradnik: Anton Koch.
Autorski tim predstave “Fleshdance” čine Nikolina Pristaš (koreografija i izvedba), Pravdan Devlahović, Ana Kreitmeyer, Zrinka Užbinec (izvedba), Ivana Ivković i Goran Sergej Pristaš (dramaturgija), Silvio Vujičić (kostimi), Helge Hinteregger (glazba), Oliver Imfeld (video).

BADco. will set out into the 2014/2015 season by opening the performantive installation “Broken Performances” accompanied by a live performance of the choreography “Fleshdance” at the Museum of Modern and Contemporary art in Rijeka.
The opening of the exhibition will be on Thursday, September 4th at 20.00 and “Fleshdance” will be performed on Friday,  September 5th, also at 20.00. On Saturday, Septembre 6th, from 11.00 till 13.00 the visitors will have the opportunity to attend guided tours through the exhibition, have a chance to see live dance fragments and talk to the artists.
This exibition is the 3rd version in our series of “exploded views” of the choreographic trypthich “Fleshdance”. The first was held at the Gallery Nova (WHW) in Zagreb, the second in Gallery of the Old and the New Masters (Days of Contemporary Dance) in Varaždin nd the last one is planned for the Gallery of Multimedia culture center – Dom mladih Split later in November this year.

The performative installation Broken Performances is a writing “on the margin” of our primary artistic production and is named after his own formation process – it was necessary to tear apart the performance into a series of notes, impressions, experiences, perceptions, so that we would be able to look at it again not through an interpretation of meaning it produces, but through the way it produces, the encounters that could have happened, its weak power to determine something.
The relatively fast pace of production of performances, the focus of the artists primarily on future life and distribution of new works, and the subsequent chronic lack of time for consideration of past work and public traces of the work, all provoke the need for a look back, a slowing down, an interruption as an artistic gesture which, in turn, allows for a creation of conditions for new beginnings. This installation is one such pulling of a brake with a desire to: Re-think things. See how it works. Hear the sound interruption.

The choreography that we have subjected to this analytical process is “Fleshdance” (2004), a work conceived as a problematic study of the triptych paintings by Francis Bacon.

The installation results from a collaboration of performance collective BADco. with cinematographer Ivan Slipčević – Slipke, editor Bojan Perić and visual artist Igor Pauška. Texts resulting from analysis by Goran Sergej Pristaš and Zrinka Užbinec, with textual fragments by Marcel Proust, Samuel Beckett and J. G. Ballard. Music, costumes and video used in the instalation are part of the original choreography.

The installation uses ALVES – Algorithmic Live Video Editing System software by Daniel Turing. Video scripting (ALVES): Tomislav Medak. Technical associate: Anton Koch.

Authors’ team of Fleshdance are Nikolina Pristaš (choreography and performance), Pravdan Devlahović, Ana Kreitmeyer, Zrinka Užbinec (performance), Ivana Ivković and Goran Sergej Pristaš (dramaturgy), Silvio Vujičić (costumes), Helge Hinteregger (music), Oliver Imfeld (video).

Predstava Fleshdance
petak, 5. 9. 2014. u 20 sati

Vodstvo kroz izložbu uz fragmente žive izvedbe
subota, 6. 9. 2014. od 11 – 13 sati