17.05.2021

Publikacija “David Maljković: S kolekcijom”

U izdanju Muzeja moderne i suvremene umjetnosti objavljena je publikacija S kolekcijom, koja prati istoimenu izložbu Davida Maljkovića održanu u Muzeju od 31. siječnja do 13. lipnja 2020.

Izložba David Maljković: S kolekcijom zamišljena kao dijalog s predmetima i ljudima, reaktualizirala je interes za muzejsku prošlost i potaknula razumijevanje muzejske sadašnjosti. „Pozicioniranjem i nizom aktivnosti kolekcija postaje svojevrsnim organizmom“, ističe autor. Izložbeni koncept time otvara prostor za kolekciju ponašanja i gesti nastalih u dijalogu s muzejskom kolekcijom.

“Svjestan akutnog problema manjka prostora za izlaganje stalnog postava kolekcije kroz povijest muzeja, no istovremeno i neopterećen klasičnim muzejskim predstavljačkim aparatom, David Maljković kolekciji daje prostor da se založi sama za sebe. Maljković bira radove zatečene u muzejskom depou i ponovno ih reintegrira u današnju kolektivnu svijest, dijakronijski, nehijerahijski i nelinearno.” (iz teksta Ivane Meštrov)

Kolekcija je u katalogu posredno predstavljena i dizajnerskom odlukom, odnosno uključivanjem dijelova kataloškog ispisa muzejskih predmeta iz specijaliziranog računalnog programa M++. Na tragu zamisli projekta S kolekcijom da zahvati širi horizont riječke kulturne scene, bogato opremljena publikacija čije oblikovanje potpisuje Niko Mihaljević, uz elaboriranu koncepciju i umjetnikove intervencije donosi i kratku povijest Muzeja te okuplja sudionike riječke likovne scene iz devedesetih godina, bitnih za njegovo umjetničko odrastanjeIstovremeno, stvarajući premosnicu s aktualnim trenutkom projekt je kroz nekoliko mjeseci trajanja predstavio i nekolicinu protagonista suvremene scene i kroz razne formate uključio aktere mlađe generacije umjetnika i studenata, kako riječkih tako i inozemnih, okupivši zavidan broj autora različitih generacija: Doru Budor, Nika Mihaljevića, Noru Turato, Petru Mršu sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Radio Rožu, Damira Čargonju Čarlija, Branka Cerovca, Klasa Grdića, Igora Rukavinu, Žarka Violića, Theodora de Canzianija i zbirku Villa Ružić, WHW Akademiju i Werkplaats Typografie.

 

 

Podaci o publikaciji:

David Maljković: S kolekcijom

Izdavač: MMSU Muzej moderne i suvremene umjetnosti. Za izdavača Branka Benčić. Urednici: David Maljković, Ivana Meštrov. Tekst: Ivana Meštrov. Grafičko oblikovanje: Niko Mihaljević. 192 str., boja, ilustrirano fotografijama. Tisak: Kerschoffset. Rijeka 2020.