15.07.2019

Obavijest o održavanju 9. sjednice Upravnog vijeća MMSU-a

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

O b a v i j e s t

da će se u srijedu 17. srpnja 2019. godine s početkom u 13,30 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 9. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

D n e v n i   r e d

1.       Verifikacija zapisnika sa 7. i 8.  sjednice Upravnog vijeća
2.       Financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2019. godine (s programskim obrazloženjem)
3.       Donošenje Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
4.       Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
5.       Ovlaštenje za sklapanje ugovora o darovanju rada Ane Dane Beroš
6.       Ovlaštenje za sklapanje ugovora o darovanju rada Gorana Trbuljaka
7.       Ovlaštenje za sklapanje ugovora o darovanju rada Tine Gverović
8.       Ovlaštenje za sklapanje ugovora o darovanju rada pok. Rudolfa Sablića
9.       Razno

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 17. srpnja 2019. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr