28.01.2020

Obavijest o održavanju 12. sjednice Upravnog vijeća

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

Obavijest

da će se u četvrtak 30. siječnja 2020. godine s početkom u 13,30 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 12. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

D n e v n i   r e d

1.       Verifikacija zapisnika s 11.  sjednice Upravnog vijeća

2.       Financijsko izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2019. godinu

3.       Razno

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 30. siječnja 2020. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr