11.10.2019

Obavijest o održavanju 10. sjednice Upravnog vijeća

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

O b a v i j e s t

da će se u utorak 15. listopada 2019. godine s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 10. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

 

D n e v n i   r e d

 

1.       Verifikacija zapisnika s 9.  sjednice Upravnog vijeća
2.       Financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2019. godine (s programskim obrazloženjem)
3.       I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
4.       Izmjene programa rada i razvitka MMSU-a za 2019. godinu
5.       Izvješće o programu rada za 2020. godinu
6.       Poslovnik o radu Upravnog vijeća MMSU-a
7.       Poslovnik o radu Stručnog vijeća MMSU-a
8.       Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 15. listopada 2019. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr