25.08.2022

Izložba INTERPRETACIJE / 40 godina Moderne galerije u Rijeci (21. prosinac 1989. – 26. siječanj 1990.)

Obljetnica 40 godina djelovanja nekadašnje riječke Moderne galerije, danas Muzej moderne i suvremene umjetnosti, obilježena je izložbom Interpretacije, održanom u organizaciji i u prostoru ove institucije (Dolac 1) u periodu od 21. prosinca 1989. do 26. siječnja 1990. godine. Polazeći od problema nepostojanja prostornih i financijskih uvjeta za formiranje stalnog muzejskog postava, organizatori su izložbu koncipirali oko problema prezentacije umjetničke zbirke. Tim povodom, osam pozvanih riječkih umjetnika i jedan arhitekt realizirali su vlastita djela, interpretacije fundusa galerije, koristeći djela drugih umjetnika iz zbirki. Koncept izložbe osmislio je povjesničar umjetnosti Berislav Valušek, a svoje interpretacije zbirki su ponudili umjetnici Belizar Bahorić, Đanino Božić, Ivo Kalina, Zvonimir Kamenar, Zlatko Kutnjak, Ksenija Mogin, Mauro Stipanov, Goran Štimac te arhitekt Vladi Bralić.

Raspoloživa arhivska dokumentacija o izložbi dostupna je u arhivu i hemeroteci Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Referentne izvore čini arhivska građa, naročito skice koje su za potrebe realizacije svojih djela načinili pojedini umjetnici, te katalog izložbe s fotografijama pojedinih realiziranih eksponata. Uvid u recepciju izložbe pruža hemerotečna građa, napose tekstovi koje su u dnevnim novinama objavile povjesničarke umjetnosti Vanda Ekl (Novi list), Lilijana Domić, (Večernji list) i Erna Toncinich (Panorama).

Cilj svakog od sudionika bio je slobodnim odabirom radova iz fundusa ponuditi vlastito tumačenje problema statusa zbirke. Prema tekstu Vande Ekl, konceptom izložbe artikulirani su problemi “smještajne ugroženost (čuvaonice!), oštećenosti djela (restauracija!), nedovoljne afirmacije prikupljene građe u stručnim i širim krugovima, nedostatak prostora za organizaciju stalnog postava, te nestalnu i nedovoljnu dopunu.”[1]

Kipar Goran Štimac je prostornu kompoziciju naslovljenu Kosmosyntehesis realizirao povezivanjem dvadesetak djela iz zbirki, koristeći skulpture i objekte umjetnika Josipa Diminića, Voje Radoičića, Ljube de Karina, Belizara Bahorića i drugih. Riječki umjetnik Zlatko Kutnjak je u radu Fundus Moderne galerije Rijeka – Fundus Zlatka Kutnjaka sučelio djela iz svoje privatne i zbirke institucije, te time interpretirao nedovoljnu zastupljenosti fonda konceptualne i postkonceptualne umjetnosti. Ukazao je na činjenicu da Moderna galerija ne posjeduje djela umjetnika Nove umjetničke prakse.[2]

Inspirirana djelom slovenskog slikara Gabrijela Stupice, slikarica Ksenija Mogin realizirala je instalaciju naslovljenu Bijeli spomenar. Sliku Stupice prekrila je tkaninom kreirajući ambijentalnu instalaciju mistične atmosfere i intimističkog ugođaja.

Umjetnik Đanino Božić je u djelu Povod detalje na vlastitim i slikama drugih umjetnika prekrio papirom s otvorima, stvarajući nove kompozicijske cjeline. Kipar Zvonimir Kamenar je u prostornoj instalaciji naslovljenoj Eko – Enformel svoju fascinaciju enformelističkim slikarstvom povezao s temom iz područja ekologije.[3]

Doprinos kipara Belizara Bahorića sastojao se u tematiziranju problema oštećenosti pojedinih djela iz zbirki i nužnosti njihove restauracije.[4] U sklopu djela Slika je najprije predmet, a tek onda… izložio je najoštećenija djela iz fundusa, poput slika Laterna Magica (1954.) i Mrtva priroda (1950.-52.) umjetnika Josipa Vanište te Motiv iz luke (1914.-29.) Emanuela Vidovića.

Arhitekt Vladi Bralić i slikar Mauro Stipanov, svaki ponaosob, realizirali su hommage riječkom slikaru  Romolu Venucciju. Bralić je ponudio projekt s dva prijedloga za mogući smještaj stalne zbirke Vennucija. Prvi, u baroknoj zgradi u riječkom Starom Gradu (Užarska ulica 26), odnosno u palači Garbas-Cellebrini (danas Konzervatorski odjel u Rijeci), a drugi u zgradi na Korzu (Narodne revolucije 25).[5] U galeriji je uz skice projekta postavio reflektor i uperio ga u Palaču Municipija te time ju osvjetljenjem simbolično označio kao novi izložbeni prostor. Mauro Stipanov je rad pod nazivom Hommage a R. Vennuci koncipirao oko donacije Venuccijevih slika, koju je Modernoj galeriji darovala Margareta Venucci, supruga umjetnika.

Slikar Ivo Kalina je uz selekciju slika nekih od najznačajnijih predstavnika hrvatskog slikarstva, poput Miroslava Kraljevića, Vladimira Becića, Oskara Hermana, postavio djela svojih profesora i mentora Omera Mujadžića i Ljube Babića.

Uz doprinose umjetnika u artikulaciji problema prezentacije zbirke, izložbom su obuhvaćena nikad ranije javnosti prikazana djela iz fundusa, a ukupno je zabilježeno čak 749 posjetitelja. Usprkos svim teškoćama, obljetnička izložba je polučila značajan interes stručne javnosti, publike i medija te je prepoznata po kreativnom istupu i aktualizaciji ključnog problema ove značajne riječke institucije.

[1] Vanda, Ekl, Izložba: Umjetnost bez pijedestala, Novi list, 10. svibnja 1990.
[2] Berislav, Valušek, Interpretacije 40 godina zbirki Moderne galerije u Rijeci, u: Interpretacije / 40 godina Moderne galerije u Rijeci / izložba djela iz zbirki MGR, katalog izložbe, 21. prosinac 1989. – 26. siječanj 1990., Rijeka, Moderna galerija, Rijeka, 1989.
[3] Ibid.
[4] Lilijana, Domić, Kreativan čin, Vjesnik, 6. siječanj 1990.
[5] Prijedlog za osnivanje galerije „Romolo Venucci“ u Rijeci, Interpretacije / 40 godina Moderne galerije u Rijeci / izložba djela iz zbirki MGR,1989., Arhiv Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, pismohrana, kutija br. 187., spis br.77/3–2/89.

Izvori:

Arhiv Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, pismohrana, kutija br. 187:
– Pozivnica na stručno vodstvo po izložbi, Izložba Interpretacije / 40 godina Moderne galerije u Rijeci,1989., spis br.77/9–1/89, 1989.

– Zahtjev za posudbu originalnih nacrta zgrade u ulici Korzo br. 25 iz Historijskog arhiva u Rijeci, Izložba Interpretacije / 40 godina Moderne galerije u Rijeci, 1989.

– Prijedlog za osnivanje galerije „Romolo Venucci“ u Rijeci, Izložba Interpretacije / 40 godina Moderne galerije u Rijeci,1989., spis br.77/3–2/89.

– Projekt Eko enformel povodom 40. godišnjice Moderne galerije u Rijeci, Izložba Interpretacije / 40 godina Moderne galerije u Rijeci,1989, spis br.77/1–2/89.

– Poziv autorima za sudjelovanje u realizaciji izložbe, Izložba Interpretacije / 40 godina Moderne galerije u Rijeci,1989., spis br.77/1–1/89.

Domić, Lilijana, Kreativan čin, Vjesnik, 6. siječanj 1990.
Ekl, Vanda, Izložba: Umjetnost bez pijedestala, Novi list, 10. svibnja 1990.
Toncinich, Erna, 40 anni della Galleria Moderna di Fiume; Interoretazioni, Panorama
Valušek, Berislav, Interpretacije 40 godina zbirki Moderne galerije u Rijeci, Interpretacije / 40 godina Moderne galerije u Rijeci / izložba djela iz zbirki MGR, katalog izložbe, 21. prosinac 1989. – 26. siječanj 1990., Rijeka, Moderna galerija, Rijeka, 1989.

 

Arhivski materijal i stručnu građu u sklopu kolegija Suvremena umjetnost istražile su Dora Jurinčić i Dajana Vesić, studentice III. godine preddiplomskog studija Povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, u akademskoj godini 2021./2022.

Tekstovi u kategoriji Na drugi pogled nastali su istraživanjem riječke umjetničke scene kroz arhivu i hemeroteku MMSU-a iz pera studenata studija Povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.