Događanje a ne izožba

26.3.2020. u 00h, koja već

važno je da slika bude Vertikalna u ovom bloku!

tekst

sve je isto kao objava članka o izložbi, osim što se odabire kategorija Događanje, kao obavezna, i potkategorija koja je pripadajuća. Možeš dodati i svoju, ako već ne postoji