Javna nabava

 

Plan nabave za 2018. – preuzmi


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Muzej moderne i suvremene umjetnosti, kao javni naručitelj

o b j a v lj u j e

da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja, odnosno ravnatelj i članovi Muzejskog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te s njima povezane osobe bili u sukobu interesa.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Muzej moderne i suvremene umjetnosti

o b j a v lj u j e

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Muzeja moderne i suvremene umjetnosti – preuzmi