Dokumenti

Izvještaji
Godišnji obračun za 2017. godinu (preuzmi .zip datoteku)

Planovi
Program rada i fin. plan za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020.
Plan razvoja Muzeja 2016.-2020.

Odluke
Odluka Stručnog vijeća o imenovanju člana Upravnog vijeća
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza te zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa
Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka
Prijedlog promjene sjedišta MMSU-a

Opći akti MMSU-a
Statut MMSU-a
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o upotrebi muzejske građe, muzejske dokumentacije, foto arhiva i knjižnog fonda MMSU-a
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva MMSU-a
Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja
Poslovnik o radu Muzejskog vijeća
Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ustanovama (NN 76/93)
Zakon o ustanovama – ispravak (NN 29/97)
Zakon o ustanovama – ispravak (NN 47/99)
Izmjene i dopune zakona o ustanovama (NN 35/08)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
Zakon o muzejima (NN 61/18)
Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske – dopune (NN 82/06)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci – dopune (NN 112/11)