Upravljanje

Muzejsko Vijeće
Muzejom upravlja Muzejsko vijeće. Muzejsko vijeće ima 5 članova (3 predstavnika osnivača, 1 predstavnik Stručnog vijeća i 1 predstavnik svih radnika zaposlenih u Muzeju).
Mandat Muzejskog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom konstituiranja Muzejskog vijeća.

Muzejsko vijeće koje je konstituirano kao Upravno vijeće, sukladno odredbama dosadašnjeg Statuta Muzeja (broj 24/05-01-08 od 9. listopada 2008. godine), na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, u sljedećem sastavu:
1. Igor Eškinja, predsjednik Upravnog vijeća (izabran od strane osnivača),
2. Gordana Petrović (izabrana od strane osnivača) i
3. Diana Zrilić (izabrana iz redova Stručnog vijeća),
nastavlja s radom u navedenom sastavu do isteka mandata, odnosno razrješenja.

Stručno vijeće
Stručno vijeće je stručno tijelo Muzeja koje razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvoja Muzeja, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada te mjere za unapređenje djelatnosti Muzeja, a obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i općim aktima Muzeja.

Stručno vijeće čini ravnatelj i stručno muzejsko osoblje u sljedećem sastavu:
1. Vilma Bartolić, kustos;
2. Milica Đilas, muzejski pedagog;
3. Ivo Matulić, voditelj odnosa s javnošću;
4. Ksenija Orelj, kustos;
5. Sabina Salamon, kustos;
6. Nataša Šuković, kustos;
7. Diana Zrilić, dokumentarist.

Javna nabava