Upravljanje

Upravno vijeće

Muzejom upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova (3 predstavnika osnivača – Grada Rijeke, 1 predstavnika Stručnog vijeća Muzeja i 1 predstavnika svih radnika zaposlenih u Muzeju). Mandat Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom njegova konstituiranja.

 

Upravno vijeće konstituirano je dana 20. studenoga 2018. godine u sljedećem sastavu:

1. Sabina Salamon (predstavnica svih radnika Muzeja, predsjednica Upravnog vijeća)

2. Damir Šegota (predstavnik osnivača)

3. Damir Stojnić (predstavnik osnivača)

4. Volga Rena (predstavnica osnivača)

5. Diana Zrilić (predstavnica Stručnog vijeća Muzeja)

 

Stručno vijeće

Stručno vijeće je stručno tijelo Muzeja koje razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvoja Muzeja, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada te mjere za unapređenje djelatnosti Muzeja, bira jednog člana Muzejskog vijeća, a obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i općim aktima Muzeja.

Stručno vijeće čini ravnatelj Muzeja i stručno muzejsko osoblje sukladno Zakonu o muzejima.