10.05.2019

Obavijest o održavanju 7. sjednice Upravnog vijeća MMSU-a

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

O b a v i j e s t

da će se u utorak 14. svibnja 2019. godine s početkom u 13,30 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 7. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

D n e v n i   r e d

1. Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
3. Razno

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.
Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 14. svibnja 2019. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr