11.04.2019

Obavijest o održavanju 6. sjednice Upravnog vijeća MMSU-a

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

O b a v i j e s t

da će se u ponedjeljak 15. travnja 2019. godine s početkom u 14,30 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 6. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

D n e v n i   r e d

1.       1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća
2.       Izvješće MMSU-a za razdoblje 1. 1. – 31. 3. 2019. godine
3.       Ovlaštenje za sklapanje ugovora o darovanju umjetničkog rada autora Marka Tadića
4.       Razno

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.
Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 15. travnja 2019. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr