English
Header Yellow
Zbirke
O nama      Izložbe      Zbirke      Kontakt      Arhiva      Online zbirka
 
Pretraživanje
Online zbirka skulpture                                                         
Zbirka skulptura

U Zbirci se primarno srećemo sa skulpturom manjeg formata namijenjenoj galerijskom izlaganju. Obuhvaćeni su radovi moderne i suvremene umjetnosti, od početka 20. stoljeća do danas, uglavnom autora baziranih u Hrvatskoj i nastali od pedesetih godina.
Zbirka je izrazito raznolika kako po autorskim pristupima, tako i po shvaćanjima autorstva, tematskim orijentacijama, materijalima i postupcima izrade. Ocrtava širok raspon umjetničkih htijenja i kulturoloških kretanja, zastupajući idejnu i formalnu pluralnost, konformizme, inovacije i diskontinuitete karakteristične za 20. stoljeće. Iako obuhvaća dulji vremenski period, zbog heterogene i nevelike građe, Zbirka je prepoznatljiva u pojedinim segmentima, određenim opusima i pojedinačnim realizacijama. Dio radova prikupljen je akvizicijama prilikom organizacija samostalnih izložbi, dok su legendarne manifestacije Muzeja, Saloni (1954. – 1963.) i Biennala mladih umjetnika Jugoslavije (1960. – 1991.) doprinijele regionalnom karakteru fundusa tj. zastupljenosti umjetnika iz područja bivše Jugoslavije. Istaknuto mjesto zauzimaju radovi umjetnika baziranih u Rijeci i Istri, bilježeći često disparatne interese različitih generacija. Nailazimo na specifične odgovore na tradicijsko naslijeđe, prirodnu i kulturnu baštinu, na držanje koraka s modernističkim parametrima, sve do izazivanja i namjernog ispadanja iz etabliranih normi, u kojima međuljudski odnosi i šira društveno-politička sfera postaju sidrištima umjetničkog rada.                 
Jezgru Zbirke čine radovi iz pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća, čije se prikupljanje vezuje na prva desetljeća djelovanja ustanove. Taj segment zanimljiv je po odražavanju pluralnih strujanja zastupljenim na tadašnjoj kulturnoj sceni, skrećući od visokog modernizma, konstruktivizma, modaliteta apstrakcije i enformela, do egzistencijalističkih projekcija, ali i održavajući klasične akademske tendencije realizma i soc-realističkog kanona. Kao crvena nit do danas se prelama istraživanje ljudske figure i tijela, potom i konstrukcije identiteta te odnosa privatnog i javnog, marginaliziranog i dominantnog, često protkano autobiografskim crtama.           
Opća mjesta, poznata iz filozofije apsurda i egzistencijalizma, strepnja, zdvajanje, tjeskoba, usamljenost i otuđeno društvo, iako u različitim kontekstima, također se protežu do danas.                                    
Djelovanje u proširenom polju skulpture u kojem se u području objekata i instalacija polemizira sa granicama određenja medija, kao i sustavima normiranja i dodjeljivanja vrijednosti, u Zbirci je prisutno od osamdesetih godina 20. stoljeća. Na mjesto postamenta, tradicionalnih materijala i klasičnih kiparskih problema, dolaze oprostoreni, kombinirani i hibridni mediji kojima se povezuju različiti spektri realnosti, političke, ekonomske, ekološke, psihološke, egzistencijalne i ine teme. Prostor postaje metom interesa, ne kao likovni, formalno-gradbeni element, već višeslojno okruženje koje aktivno uključuje promatrača, ali i izaziva uvriježene konvencije muzeološkog ili povijesno-umjetničkog klasificiranja. Dominira medij instalacije i intermedijskog žanra, ravnopravne kombinacije medija i tehnika, koji dopušta seizmografsko hvatanje promjena na društvenoj i tehnološkoj razini, kao i perceptivnih pomaka, nastalih uslijed globalizacije, informatizacije, medijske reprezentacije stvarnosti i općeg ubrzanja.
Inovacije u umjetničkim praksama, izazivanje pasivne prirode vizualnog doživljaja i razumijevanja umjetnosti, stalna reartikulacija njenih estetskih, kulturoloških i simboličkih vrijednosti, paralelno izaziva samu paradigmu i društvenu ulogu Muzeja. Ujedno iziskuje kontinuirano nadopunjavanje i proširivanje fundusa, koje ostaje suspregnuto neadekvatnim prostorom i standardno niskim financijskim sredstvima koje za otkup dotječu uglavnom iz državnog budžeta.  

Ksenija Orelj, kustosica


više
Powered by iSite