English
Header Yellow
Zbirke
O nama      Izložbe      Zbirke      Kontakt      Arhiva      Online zbirka
 
Pretraživanje
Online zbirke                                                                       
Zbirka plakata

Najveći dio radova u Zbirci je iz druge polovice 20. stoljeća, a okuplja plakate namjenjene galerijskim i muzejskim programima na terenu Hrvatske i nekadašnje Jugoslavije. Zbirka je primarno dokumentarnog karaktera te fokusirana na izložbeni plakat, sakupljen kroz razmjene, donacije sa srodnim institucijama, a samo djelomično kroz otkupe.
Od pedesetih godina javljaju se visoko modernistička rješenja, plakati pročišćene estetike, oblikovani u znaku geometrijske apstrakcije i konstruktivizma, da bi ih od sedamdesetih godina, a u okrilju šire dostupnosti tehničkih i tiskarskih mogućnosti, potisnuli 'komentatorski' plakati koji obiluju referencama popularne kulture i svakodnevice, te miješanjem kulturnih kodova razigravaju odnose sadržaja i forme.
Odlučujući udio imaju plakati koji su izdanja Muzeja tj. nekadašnje Galerije likovnih umjetnosti, potom Moderne galerije. Od osnutka ustanove 1948. godine, ocrtavaju kronologiju aktivnosti, poput antologijskih izložbi koje su se bienalno ili trienalno odvijale kroz dulji vremenski period, Saloni, Bijenala mladih umjetnika ili Međunarodne izložbe crteža. Kroz vizualno oglašavanje mogu se pratiti promjene programske orijentacije ustanove, ali i mijene kulturne klime, trendova i estetika. Često su autori plakata već prepoznati likovni umjetnici i akteri kulturne scene koji se uz umjetnički rad bave i grafičkim dizajnom. Paralelno uz rastuću profesionalizaciju grafičkog dizajna, oblikovanje plakata je u posljednja dva desetljeća sve više povjeravano dizajnerima.
Uz izložbeni plakat, u Zbirci je sporadično zastupljen kazališni plakat, turistički plakat, politički i sportski plakat. Pritom je riječ o određenim segmentima, u slučaju kazališnog plakata, o praćenju lokalne scene i radovima likovnjaka i dizajnera baziranih u Rijeci u devedesetim godinama. U istom razdoblju, pod turističkim plakatom, srećemo standardizirana, reprezentativna rješenja bazirana na pejzažnoj fotografiji. Primjeri političkog plakata većinski se odnose na razdoblje pedesetih i šezdesetih godina, na propagiranje socijalističkog društva, radničkog pokreta i angažirane kulturne politike, a prisutni su i plakati iz početka devedesetih godina, u vidu agitacija za okončanje ratnih stradanja u Hrvatskoj. Sportski plakat zastupljen je u dva segmenta, nizu plakata za Olimpijske igre u Münchenu 1972. te Sarajevu 1984.
Iako prisutni u skromnom obimu, posebno mjesto zauzimaju plakati za glazbene i klupske programe, koji odražavaju riječku novovalnu klimu i mladenačku (sub)kulturu osamdesetih godina. Uz plakate tzv. institucionalizirane margine tj. u izdanju studentskih organizacija zaduženih za kulturu mladih, glavnina plakata je jednostavne grafičke pripreme, 'kućne izrade' i male naklade te vezana uz bendove riječkog novog vala.
Plakate iz Zbirke predstavljamo povremenim izložbama te mobilnim postavom na stubama Muzeja. Od početka 2013. posjetitelje su 'sačekivali' plakati vezanih uz izgradnju jugoslavenskog samoupravnog socijalizma, zajedno s plakatima iz razdoblja tzv. dekadentnog socijalizma, neposlušne nervature novog vala koja je 'otpjevala' sasvim drugačije shvaćanje odnosa između pojedinca i kolektiva. Trenutni postav na stubama vezan je uz kabinet čuda, preteče današnjih muzeja kao mjesta začudnih spojeva i interpretacija stvarnosti. Izbor plakata od šezdesetih godina do danas obazire se na poimanje neobičnog, ludičkog i bizarnog, dijelom kao igra skrivača, dijelom kao kolektivna suvenirnica i vremeplov kroz znakove vizualne kulture.

Ksenija Orelj, kustosica


više
Powered by iSite