English
New Link
Aktivnosti
O nama      Izložbe      Zbirke      Kontakt      Arhiva      Online zbirka
 
Prijava na mailing listu
e-mail *
Polja označena s (*) su obavezna.
 
Pretraživanje

Suradnja

Prezentacija produkcije i praksi Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada

nedjelja 9. 6. 2013. godine u 19 sati, MMSU

 

2. events in kuda.org.JPG

Sudionici: članovi kuda.org – Branka Ćurčić, Zoran Pantelić i Borka Stojić
Moderator: Andrej Mirčev
www.kuda.org

U okviru prezentacije prakse Centra_kuda.org iz Novog Sada u MMSU u Rijeci, publici će biti predstavljen višegodišnji rad ove organizacije, kroz pokušaj zajedničkog detektiranja i problematiziranja paradigmatičnih mjesta, politike i refleksije takve i sličnih praksi u okviru suvremene umjetničke i kulturne produkcije.

Centar za nove medije_kuda.org je kulturna organizacija iz Novog Sada koja od osnivanja 2001. godine okuplja umjetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i široku publiku na polju istraživanja novih odnosa u kulturi, umjetničke teorije i prakse, novih tehnologija i društvenih i političkih tema. Centar_kuda.org aktivno sudjeluje u regionalnim i internacionalnim mrežama koji se tiču poboljšanja uvjeta suvremene produkcije kulture i umjetnosti, razmjene iskustava i ko-produkcije. Centar_kuda.org je jedna od nekoliko nezavisnih organizacija koje su 2007. godine osnovale Omladinski centar CK13 u Novom Sadu (www.ck13.org), a također je jedan od pokretača nekadašnje gradske mreže nezavisnih kulturnih organizacija pod nazivom "Za kulturne politike – Politike kulture". Također, kuda.org se povremeno bavi pitanjima uloge prostora u suvremenim kulturnim i umjetničkim praksama i njegovom problematizacijom, kao i širim pitanjima planiranja suvremenog grada u kapitalističkim društvima i oblicima otpora istom (http://www.kuda.org/aukcija-registar-novosadskih-prostora-izme-u-li-nih-interesa-i-javnih-potreba).

Uz problematiziranju pitanja što predstavlja "infrastrukturu" za suvremenu kulturnu i umjetničku produkciju, kuda.org sudjeluje u osiguranju uvjeta za odvijanje residency programa razmijene i boravka umjetnika u Akademie Schloss Solitude u Stuttgartu i u kuda.org u Novom Sadu (u suradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine).

Pored organiziranja predavanja, konferencija i radionica, kuda.org koncipira i uređuje izložbe i  izdavački projekt kuda.read i u tome surađuje s brojnim institucijama kulture i izdavačkim kućama. Do sada je u okviru ovog projekta objavljeno više prijevoda i dvojezičnih publikacija iz polja umjetnosti, teorije umjetnosti, novih medija i specifičnog tretmana "kulturnog nasljeđa" (http://www.kuda.org/publikacije-kudaread-projekat).


Bitan dio rada kuda.org je i analiza društvenog, kulturnog i intelektualnog nasljeđa bivše Jugoslavije, Vojvodine i Novog Sada u periodu od 1950-ih do 1980-ih godina, kroz projekte Trajni čas umetnosti, Novosadska neo-avangarda 1960-ih i 1970-ih, Medijska ontologija i Političke prakse (post-) jugoslovenske umetnosti, koji se realiziraju kroz suradnju s brojnim kolektivima iz regije. (http://www.kuda.org/trajni-cas-umetnosti-novosadska-neoavangarda-60-ih-i-70-ih-godina-xx-veka i http://www.pp-yu-art.net/).

Za dalje informiranje o praksi i produkciji kuda.org
Website:
www.kuda.org
Intervju sa članovima kuda.org za platformu uz)bu))na))): http://www.uzbuna.org/yu/%C5%BEurnal/prostor-zajedni%C4%8Dkog/auto-kritika-kao-osnova-za-investiranje-iznova

 

Powered by iSite